Ayurveda/ Yaşam Bilimi

Sanskritçedeki Ayus (Yaşam) ve veda (Bilim) kelimelerinin birleşiminden oluşan Ayurverda, insan sağlığını korumak ve pekiştirmek için Hint Yarımadasında ortaya çıkmış bitkilerin gizeminin keşfetmeye dayanan bir antik şifa bulma metodudur. Tarihi kayıtlar Ayurveda yolculuğunun 5.000 yıldan daha uzun bir süre önce Hindistan’da başladığını göstermekte. Ayurveda’nın bilimi ve pratiği, ana kaynağı Charaka Samhita olan eski metinlerde anlatılır. İndus Vadisi bölgesinde MÖ 1000 civarında Sanskritçe yazılmış olan Charaka Samhita, genel tıp üzerine bir tezdir.

Ayurveda metinlerine göre, insan vücudu Vata, Pitta ve Kapha'yı içeren üç vücut durumundan oluşur. Vata, hava ve eter elementlerinin birleşimidir. Pitta ateş ve su elementlerini içerir, Kapha ise toprak ve su elementleri ile karakterizedir. Üç vücut durumu mükemmel bir uyum içinde olduğunda, birey sağlıklı olurken, dengesizlik hastalıklara neden olur. Ayurveda bu dengesizlik durumunu bütünsel bir iyileşme süreci ile ele almaya çalışmaktadır.

Tarihsel kayıtlar, Ayurveda tıbbının günümüzde uygulanan çeşitli tıp dallarının yolunu açtığını göstermektedir.

Himalaya'nın misyonu, Ayurveda'yı çağdaşlaştırarak her eve sağlık ve mutluluk getirmek için güvenli ürünler geliştirmek olmuştur.